• 1714: el món en guerra

1714: el món en guerra

Taller

Com van condicionar els diferents sistemes polítics i els interessos econòmics l’esclat de la guerra de Successió?

Ens endinsarem en un conflicte de caire internacional i coneixerem quins territoris hi estaven implicats i quines eren les visions del món que van motivar-los a entrar en el conflicte. Observarem el jaciment del Born com a escenari de la batalla de l’11 de setembre mentre analitzem les causes que van originar la guerra i el paper de Catalunya en el conflicte. En el taller, fent ús de fonts escrites, mapes i documents, aprofundirem en el conflicte i els seus protagonistes, en les conseqüències de la desfeta i la repressió posterior.

Dinàmica de l’activitat:
Visita al jaciment des de la balconada i taller.

Durada: 2 h

Nivells educatius

  • Educació primària. Cicle superior. 5è curs
  • Educació primària. Cicle superior. 6è curs
  • Educació secundària obligatòria. 1r cicle. 1r curs
  • Educació secundària obligatòria. 1r cicle. 2n curs

Blocs temàtics

  • Ciutat, política i llibertats
  • Del 12 de setembre al 21 de juny de 2019

Aula taller. Plaça Comercial, Barcelona, Espanya

Activitat en català.

Reserva prèvia

Cal fer una reserva prèvia trucant al 93 256 68 50 o per correu a reserveselbornccm@eicub.net

95,00 € Grup de 25 alumnes

4,10 € Alumne extra