• El mercat dins el mercat

La clau és la pau. Repensar els conceptes de guerra i pau

Visita comentada i taller

Quines accions individuals i col·lectives podem fer per generar una veritable cultura de la pau? En quina mesura la cultura de la guerra i la violència ha determinat la nostra manera d’entendre el món?

Vivim en un món en el qual la guerra i la violència han format part de la nostra cultura des de fa milers d’anys, fins al punt que hem arribat a normalitzar la guerra i, fins i tot, a banalitzar-la, entenent-la com una forma de resolució dels conflictes. L’hem convertit gairebé en un espectacle o fenomen llunyà, més que no pas en una realitat.

Ens hem aturat mai a pensar com aquesta visió pot tenir influències en la nostra manera de pensar i d’actuar? Al llarg de la vida, tots i totes ens haurem d’enfrontar a conflictes amb altres persones. Afrontar-los amb naturalitat i de manera constructiva, emprant sempre accions que fomentin el diàleg, la negociació i la cooperació, ens donarà les eines per construir col·lectivament un nou paradigma basat en la pau positiva.

A través de la visita a l’exposició temporal “Una infància sota les bombes”, ens aproparem a com les guerres comporten la destrucció sistemàtica de la convivència, dels nostres drets fonamentals, de relacions, de les ciutats i de les vides dels homes i les dones i, en especial, dels nens i les nenes. Posteriorment, a través d’una activitat participativa, ens dotarem de les eines com a individus i col·lectiu per identificar les nostres actituds enfront dels conflictes i com acostar-nos-hi per assolir la pau positiva.

Dinàmica de l’activitat:
Visita al jaciment des de la balconada, visita a l’exposició temporal “Una infància sota les bombes” i taller.

Durada: 2 h

Nivells educatius

  • Educació primària. Cicle superior. 5è curs
  • Educació primària. Cicle superior. 6è curs
  • Educació secundària obligatòria. 1r cicle. 1r curs
  • Educació secundària obligatòria. 1r cicle. 2n curs
  • Educació secundària obligatòria. 2n cicle. 3r curs
  • Educació secundària obligatòria. 2n cicle. 4t curs

Blocs temàtics

  • Ciutat, política i llibertats
  • Del 1 de setembre al 30 de juny de 2019

Visita al jaciment des de la balconada, visita a l’exposició temporal “Una infància sota les bombes” i taller.. Plaça Comercial, Barcelona, Espanya

Activitat en català.

Reserva prèvia

Cal fer una reserva prèvia trucant al 93 256 68 50 o per correu a reserveselbornccm@eicub.net

95,00 € Grup de 25 alumnes

4,10 € Alumne extra