• Jaciment El Born CCM

Memòries de la Guerra. Una infància sota les bombes

Visita comentada i taller

En quina mesura la construcció d’una memòria democràtica contribueix a la generació d’una nova cultura de la pau positiva?

Barcelona, any 1714. Barcelona, any 1938. Món, any 2018. Des de fa segles, les ciutats i els infants han patit els horrors de la guerra. Encara avui, els bombardejos se segueixen succeint en moltes ciutats del món. Només cal tenir en compte que, des del final de la Segona Guerra Mundial, el món no ha tingut ni un sol dia sense cap guerra. Es possible, doncs, la pau? Són inevitables, les guerres?

A través de la visita comentada al jaciment d’El Born CCM i a l’exposició “Una infància sota les bombes”, ens acostarem a l’impacte físic i psicològic que suposen les guerres sobre els infants, com en el setge sobre Barcelona del 1714, en els bombardejos aeris indiscriminats durant la Guerra Civil o en els conflictes actuals existents arreu del món. Veurem, tanmateix, com tot conflicte ha suposat la violació sistemàtica dels drets fonamentals dels infants al llarg del temps. Finalment, en el taller, veurem com la construcció de la memòria democràtica contribueix a la generació de la cultura de la pau positiva.

Dinàmica de l’activitat:
Visita comentada al jaciment d’El Born CCM i a l’exposició temporal “Una infància sota les bombes”i taller.

Durada: 2 h

Nivells educatius

  • Educació secundària obligatòria. 2n cicle. 3r curs
  • Educació secundària obligatòria. 2n cicle. 4t curs
  • Batxillerat. 1r curs
  • Batxillerat. 2n curs

Blocs temàtics

  • Ciutat, política i llibertats
  • Del 1 de setembre al 30 de juny de 2019

Visita al jaciment des de la balconada, visita a l’exposició temporal “Una infància sota les bombes” i taller.. Plaça Comercial, Barcelona, Espanya

Activitat en català.

Reserva prèvia

Cal fer una reserva prèvia trucant al 93 256 68 50 o per correu a reserveselbornccm@eicub.net

100,00 € Grup de 25 alumnes

4,30 € Alumne extra