Laboratori ciutadà de memòries

BornLab (Laboratori ciutadà de memòries) és el programa d’El Born CCM que impulsa projectes col·laboratius i la cocreació amb els agents del seu entorn.

L’equip d’El Born CCM, amb l’acompanyament de Laberint Cultura i de Transductores, posa en marxa noves estratègies de programació transversal, en una proposta que articula l’educació informal, la reflexió al voltant de les memòries populars, el treball de recerca i acció com espai d’aprenentatge, i metodologies experimentals i artístiques.

La primera activitat de BornLab s’ha emmarcat en el Festival d’artistes al carrer Busker Rai, amb una visita experimental per La Ribera que ha acabat a El Born CCM. Arran d’haver presentat el programa a la taula comunitària de Casc Antic, a la taula de dones i a la taula de gent gran, al setembre s’inici, entre d’altres, un procés de treball al Casal de Gent Gran Comerç que dialoga amb l’exposició “La democràcia al carrer. Fotografia política del col·lectiu SE-GRÀ. 1977-1980“.

A la tardor, també s’inicien processos amb entitats com Riborquestra, el Casal de Joves Autogestionat de Ciutat Vella, el grup d’El cafè del divendres del Centre de Serveis Socials del Casc Antic o l’Escola de Segona Oportunitat de la Fundació Comtal, per treballar a partir de diferents llenguatges, com la música, l’audiovisual o la investigació sonora. Les accions de BornLab també estaran presents en la trobada de memòria popular que El Born CCM acollirà l’octubre de 2019, i que s’organitza conjuntament amb la Xarxa de Comunitats de Memòria Viva i el Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona.