El Born Centre de Cultura i Memòria

Un centre accessible, adaptat i sostenible

El Born Centre de Cultura i Memòria en el seu compromís per esdevenir un centre obert, accessible i funcional per a tothom treballa constantment i en consonància amb els criteris d’accessibilitat universal per continuar millorant els serveis oferts al visitant. En aquest sentit forma part de l’essència del centre tenir especial cura que les persones amb diversitat funcional s’hi sentin còmodes i puguin gaudir de la visita a les nostres instal·lacions amb les màximes garanties de mobilitat i accés a la informació.

El Born CCM treballa en estreta col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, aquesta col·laboració s’emmarca en el pla de treball impulsat des del 2009 per aquesta entitat i l’Institut de Cultura de Barcelona amb l’objectiu estratègic de garantir l’accessibilitat universal al patrimoni cultural de la ciutat, tal i com estableix l’art 30 de la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Adaptat i acessible

Serveis

Tarifes

El Born CCM ofereix tarifes reduïdes o gratuïtes a les persones amb discapacitat titulars de la Targeta Rosa Reduïda o la Targeta Rosa Gratuïta. Així mateix disposen d’entrada gratuïta els posseïdors del passi metropolità d’acompanyant d’una persona amb discapacitat.

Seients

A l’espai central del mercat s’hi disposen bancs de descans a l’abast de totes les persones, així com també a les sales d’exposicions i al jaciment s’hi disposen bancs a la meitat del recorregut.

El Born CCM posa al servei dels visitants dues cadires de rodes en préstec per a qui les sol·liciti.

Consignes

L’edifici disposa de servei de consignes a les dues entrades per desar-hi motxilles, bosses, abrics, etc.

Personal d’informació

El personal d’informació i atenció està preparat per ajudar i assessorar els visitants sobre els nostres serveis i les activitats que ofereix el nostre centre i us podran orientar sobre les millors opcions per a la vostra visita. Es localitzen a les entrades del centre, a les taquilles de venda d’entrades i recollida de guies multimèdia i a les entrades de les sales d’exposicions.

Guies multimèdia i fulletons

El Born CCM posa a disposició dels visitants el servei de guies multimèdia accessibles amb llengua de signes i audiodescripcions. Així com també disposa de fulletons en Braille i macro caràcters. El personal d’informació us orientarà sobre les millors opcions per a la vostra visita.

Plànols d’orientació

A les dues entrades d’El Born CCM s’hi disposen plànols tàctils d’orientació i localització. També podeu sol·licitar plànols del centre al nostre personal d’informació.

Lavabos adaptats i canviadors

El centre disposa de lavabos adaptats per persones amb mobilitat reduïda així com de canviadors per a infants. Podreu trobar-los a les cantonades del carrers Comerç amb Ribera, Comerç amb Fusina i Comercial amb Ribera.

Adaptat i acessible

Accessibilitat física

Accessibilitat

Disposar d’un espai lliure de barreres arquitectòniques que garanteixi la circulació de tots els visitants i l’accés a tots els espais del centre és clau per garantir l’accessibilitat universal del nostre centre. Accessos a nivell pla, rampes, mostradors adaptats, portes i lavabos adaptats són algunes de les mesures adoptades pel centre amb aquest propòsit.

Aparcament i accés al centre

Als voltants d’El Born Centre de Cultura i Memòria (Passeig Picasso) s’hi disposen dues places d’aparcament reservades a persones amb mobilitat reduïda posseïdores de la targeta d’aparcament. La pavimentació que envolta el centre es realitza mitjançant llambordes que no dificulten la mobilitat. L’accés al centre es realitza mitjançant una rampa adaptada.

Portes

Les portes d’accés al centre així com les interiors d’accés a les sales ofereixen una amplada adequada per al pas de cadires de rodes. No obstant, en casos com el d’accés a la zona de lavabos les portes abatibles deixen un espai de pas ajustat. El sistema d’accionament en aquests casos es fa mitjançant una manovella.

Rampes

Les rampes d’accés, totes elles habilitades per al pas de cadires de rodes es troben ubicades als accessos de la llibreria i al restaurant. La resta d’accessos als diferents espais del centre es realitzen a peu pla o amb l’ascensor.

A la Sala Moragues es disposa d’una rampa opcional per a l’accés a la tarima o escenari (cal sol·licitar-la amb antelació).

Ascensor

L’ascensor, situat a la porta que d’accés a l’edifici pel carrer Comercial, dóna accés a les persones amb mobilitat reduïda a la plataforma de fusta del jaciment arqueològic. Aquesta plataforma ofereix una vista parcial del jaciment .

Les persones amb mobilitat reduïda poden observar la totalitat del jaciment amb la combinació de la visió que ofereix la primera planta des de la balconada i la visió des de la plataforma de fusta. Malgrat tot, les persones usuàries de cadira de rodes no podran accedir al circuit del jaciment ja que les condicions de conservació així ho requereixen.

Mostradors i taules d’informació

Els mostradors de compra d’entrades i recollida de guies multimèdia disposen d’una zona adaptada per a l’apropament de persones amb cadires de rodes o de baixa estatura. El mobiliari per dispensar la informació de les activitats del centre ha estat dissenyat i construït tenint en compte les dimensions necessàries per a que una persona amb cadira de rodes pugui accedir a la informació que s’ofereix.

Lavabos adaptats

Tots els lavabos del centre estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. No obstant, el tancament per l’interior es fa mitjançant un passador giratori que podria resultar de difícil ús per a persones amb dificultats de mobilitat manual.

Restaurant i llibreria

L’accés al restaurant i a la llibreria es fa mitjançant una rampa habilitada per al pas de cadires de rodes. Al restaurant, l’espai de pas entre les taules és adequat per a l’accés de persones amb cadires de rodes i les taules disposen d’espai suficient per a la situació de cadires de rodes. La barra, però, no disposa d’espai adaptat a persones amb cadires de rodes o amb baixa estatura.

Adaptat i acessible

Accessibilitat visual

Les mesures d’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual estan encaminades a garantir l’accés a la comunicació i la màxima autonomia del visitant en la seva estada al centre.

Visites per a persones cegues o amb baixa visió

El centre ofereix la possibilitat de realitzar visites guiades a grups de persones cegues o amb baixa visió (cal reservar prèviament) amb recorreguts adaptats a les estacions tàctils.

Guies multimèdia amb audiodescripcions

El Born CCM disposa de guies multimèdia amb audiodescripcions i audionavegació per apropar els continguts del centre als visitants amb discapacitat visual. Aquests dispositius contenen la informació referent a l’edifici, el jaciment i l’exposició permanent.

Fulletons en Braille, lectura fàcil i macro caràcters

El Born CCM posa a disposició dels visitants fulletons en Braille, lectura fàcil i macro caràcters amb la següent informació:

  • Fulletó d’informació general d’El Born Centre de Cultura i Memòria.
  • Fulletó d’informació del jaciment arqueològic.
  • Fulletó d’informació de l’arquitectura del mercat.
  • Fulletó d’informació de l’exposició permanent Barcelona 1700. De les pedres a les persones.
  • Fulletó d’informació de l’exposició inaugural Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714.

Plànols tàctils de localització

A les dues entrades del centre s’hi disposen dos plànols tàctils d’ubicació per a persones amb baixa visió o ceguesa (amb relleu, inscripcions amb Braille i contrast visual).

Espais tàctils

El Born CCM disposa d’una maqueta tàctil de l’edifici situada al davant de la porta que dona accés al centre pel carrer Comercial. A més, l’exposició inaugural disposa de dues estacions tàctils amb rèpliques dels objectes exposats.

Gossos pigall

El Born CCM permet l’accés de gossos pigall i gossos d’assistència a tots els espais del centre.

Senyalització

Tola la senyalització del centre ha estat realitzada amb pictogrames amb relleu i contrast visual i ubicada segons els paràmetres d’accessibilitat universal i criteris de repetició.

Adaptat i acessible

Accessibilitat auditiva

Les mesures d’accessibilitat auditiva han estat dissenyades per facilitar que les persones sordes o amb discapacitat auditiva, signants o oralistes, puguin accedir als continguts que ofereix el centre.

Visites per a persones amb discapacitat auditiva

El centre ofereix la possibilitat de realitzar visites guiades en llengua de signes per a grups (cal reservar prèviament).

Guies multimèdia amb llengua de signes i subtítols

El centre disposa de servei de guies multimèdia amb vídeos amb llengua de signes catalana i castellana i amb subtítols.

Anells magnètics

El centre disposa de dos anells magnètics portàtils als mostradors de venta d’entrades i recollida de guies multimèdia i d’un anell magnètic d’instal·lació fixa a la Sala Moragues.

Adaptat i acessible

Accessibilitat intel·lectual

El Born Centre de Cultura i Memòria vol ser un espai obert a tothom, on tothom s’hi pugui sentir ben acollit, un espai de diàleg i d’intercanvi d’idees, on tots ens puguem enriquir i participar de la vida cultural de la nostra societat. Amb aquest ànim les mesures d’accessibilitat per a persones amb discapacitat intel·lectual van adreçades a facilitar la seva  autonomia durant la visita al centre i l’accés a la comunicació.

Visites per a persones amb discapacitat intel·lectual

El centre ofereix la possibilitat de realitzar visites guiades per a grups de persones amb discapacitat intel·lectual (cal reservar prèviament)  amb recorreguts adaptats a les diferents necessitats dels grups.

Fulletons en lectura fàcil

El Born CCM posa a disposició dels visitants fulletons en Braille, lectura fàcil i macro caràcters amb la següent informació:

  • Fulletó d’informació general d’El Born Centre de Cultura i Memòria.
  • Fulletó d’informació del jaciment arqueològic.
  • Fulletó d’informació de l’arquitectura del mercat.
  • Fulletó d’informació de l’exposició permanent Barcelona 1700. De les pedres a les persones.
  • Fulletó d’informació de l’exposició inaugural Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714.

Dossiers amb comunicació augmentada i alternativa

L’exposició inaugural acull un programa pilot per apropar-ne els continguts al màxim d’usuaris, aquest programa posa a l’abast dels usuaris que els requereixin uns dossiers amb els continguts de l’exposició Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714 amb un llenguatge i estructures simplificats i pictogrames per a persones amb dificultats de comprensió i comunicació pictogrames en català i castellà.

Textos de l’exposició inaugural en format de lectura fàcil

En el marc del projecte pilot d’accessibilitat comunicativa de l’exposició inaugural, els textos d’aquesta exposició han estat adaptats a la versió de lectura fàcil en català i castellà per a aquells visitants amb discapacitat intel·lectual o amb dificultats per a la comprensió lectora transitòries o permanents.

Premi Rosa Gratacós de Cultura 2013

L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 ha distingit amb el Premi Rosa Gratacós de Cultura 2013 a El Born Centre de Cultura i Memòria, per l’adaptació de les seves instal·lacions amb la finalitat de fer-les accessibles al públic amb discapacitats visuals.

Aquest guardó es lliura a aquelles persones o entitats que s’han destacat per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat visual.

L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 és una entitat sense ànim de lucre que dóna serveis a persones amb discapacitat visual amb la intenció de millorar la seva qualitat de vida. A més, l’entitat exerceix una tasca de divulgació d’aquesta problemàtica per aconseguir avançar en la seva integració social. L’objectiu de l’entitat és donar servei a aquestes persones, sense discriminació ni en funció del seu grau de discapacitat -que pot ser total (B1), severa (B2) i lleu (B3)- ni en funció del seu origen.

El Born CCM i el compromís amb la sostenibilitat

El Born CCM compta amb el distintiu de garantia de qualitat ambiental, un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

Energia

El 98,67 % de l’enllumenat de l’edifici és de classificació B o superior o bé LED, cosa que suposa un estalvi energètic i econòmic respecte a altres tipus d’enllumenat.
S’ha fet el 100 % de l’envidrament seguint el sistema de doble vidre. Això permet un major aïllament i, per tant, l’optimització del consum energètic per a la climatització.
L’edifici es climatitza per sectors, la qual cosa permet regular la temperatura segons les necessitats de cada espai.
Es disposa de detectors de presència als banys, perquè només s’encenguin els llums quan hi hagi gent. D’aquesta manera, s’aconsegueix optimitzar el sistema d’il·luminació.
Els equips d’ofimàtica incorporen etiquetes ecològiques homologades que en garanteixen la màxima ecoeficiència.

Aigua

Totes les aixetes dels banys de l’edifici funcionen amb sensors de presència, cosa que optimitza el consum d’aigua.
Les aixetes tenen un cabal inferior a 8 l/min.

Residus

L’equipament té implantat un sistema de recollida selectiva de residus, tant per a residus de tipus domèstic com per a residus perillosos.

Comunicació

L’edifici compta amb una política de desmaterialització de la comunicació, que ofereix unes línies bàsiques de treball en aquest àmbit per tal de reduir la generació de residus
i optimitzar materials.

Compres

Compra de materials amb ecoetiquetes ecològiques, com el paper o els productes de neteja.

Mobilitat

Elaboració progressiva per a tots els centres d’un Pla de Mobilitat Propi i Avaluació de l’Accessibilitat per tal de poder donar eines de millora als treballadors per uns desplaçaments més sostenibles tant a la feina com per als usuaris. Millora a la web de l’accessibilitat al centre amb transport públic.

Sensibilització

Col·locació de cartells i adhesius amb criteris i promoció dels valors ambientals, dirigit tant a treballadors com usuaris. Enviament de correus amb les actuacions realitzades. Jornades de sensibilització ambiental als treballadors.

Altres

Molts dels proveïdors i subcontractistes habituals de l’edifici disposen de sistemes de gestió ambiental com l’ISO 14001.
S’intenta disminuir la utilització de productes d’un sol ús. Com a exemple, es van repartir ampolles d’aigua de 500 ml entre els treballadors per minimitzar l’ús d’envasos de plàstic, i a la zona d’oficina, s’hi troben tasses, gots de vidre, plats de ceràmica i altres elements per fer més sostenibles els descansos.

El Born CCM i el compromís amb la sostenibilitat (PDF)

Distintiu mediambient