El Born CC

L'equip d'El Born CCM

Direcció

Montserrat Iniesta – miniestag@bcn.cat

Administració

Pilar Tesouro González – ptesouro@bcn.cat
Alfonso Calomarde Rodríguez – acalomarde@bcn.cat
Maria Josep Gimeno Marín – mgimenom@bcn.cat

Administració – Serveis de Seguretat, Manteniment i Neteja
Dolors Aguadé Tort – maguadet@bcm.cat

Continguts històrics, publicacions i recerca

Anna Molina Castellà – amolinac@bcn.cat

Serveis Educatius

Rosana Fibla Zaragoza – rfibla@bcn.cat

Exposicions
Ainize González García – agonzalezgarc@bcn.cat

Activitats

Anna Lingua – alingua@bcn.cat
Lluïsa Mañosa Echeverría – lmanosae@bcn.cat
Neus Latorre Subías – nlatorres@bcn.cat
Eduard Thió – ethio@bcn.cat

Conservació

Eugènia Bort Tena – ebortt@bcn.cat

Comunicació

Lourdes Solana Carné – lsolana@bcn.cat
Isabel Sarasa Díaz – isarasa@bcn.cat

Podeu contactar amb els següents serveis:

 

Reserves – reserveselbornccm@eicub.net

Atenció al públic – atenciopublicelbornccm@bcn.cat

Lloguer d’espais – gestioespaisbornccm@bcn.cat

Serveis Educatius – serveieducatiuelbornccm@bcn.cat

Comunicació – comunicacioelbornccm@bcn.cat

Premsa – premsaelbornccm@bcn.cat

Arqueologia – arqueologiabornccm@bcn.cat

Exposicions – exposicionselbornccm@bcn.cat