El Born CC

L'equip d'El Born CCM

Gerència

Rosa Morlà Fortuño – rmorla@bcn.cat

Serveis Educatius

Anna Molina Castellà – amolinac@bcn.cat
Rosana Fibla Zaragoza – rfibla@bcn.cat

Activitats

Anna Lingua – alingua@bcn.cat
Lluïsa Mañosa Echeverría – lmanosae@bcn.cat
Neus Latorre Subías – nlatorres@bcn.cat
Eduard Thió Lluch – ethio@bcn.cat

Conservació

Eugènia Bort Tena – ebortt@bcn.cat

Exposicions

Núria Morell Cortès – nmorell@bcn.cat

Administració

Pilar Tesouro González – ptesouro@bcn.cat
Begoña Zarrias Fuentes – bzarrias@bcn.cat
Maria Josep Gimeno Marín –mgimenom@bcn.cat

Comunicació

Lourdes Solana Carné - lsolana@bcn.cat
Isabel Sarasa Díaz - isarasa@bcn.cat

Podeu contactar amb els següents serveis:

Informació - infoelbornccm@bcn.cat

Reserves - reserveselbornccm@eicub.net

Atenció al públic - atenciopublicelbornccm@bcn.cat

Lloguer d'espais - gestioespaisbornccm@bcn.cat

Serveis Educatius - serveieducatiuelbornccm@bcn.cat

Comunicació - comunicacioelbornccm@bcn.cat

Premsa - premsaelbornccm@bcn.cat

Arqueologia - arqueologiabornccm@bcn.cat

Exposicions - exposicionselbornccm@bcn.cat