Mordasses

Accediràs automàticament al web d'El Born CCM en 10 segons.

El Born CC

L'equip d'El Born CCM

Gerència

Rosa Morlà Fortuño – rmorla@bcn.cat

Serveis Educatius

Anna Molina Castellà – amolinac@bcn.cat
Rosana Fibla Zaragoza – rfibla@bcn.cat

Activitats

Anna Lingua – alingua@bcn.cat
Lluïsa Mañosa Echeverría – lmanosae@bcn.cat
Neus Latorre Subías – nlatorres@bcn.cat

Conservació

Eugènia Bort Tena – ebortt@bcn.cat

Administració

Pilar Tesouro González – ptesouro@bcn.cat
Begoña Zarrias Fuentes – bzarrias@bcn.cat
Maria Josep Gimeno Marín – mgimenom@bcn.cat

Comunicació

Lourdes Solana Carné – lsolana@bcn.cat
Isabel Sarasa Díaz – isarasa@bcn.cat

Podeu contactar amb els següents serveis:

Informació – infoelbornccm@bcn.cat

Reserves – reserveselbornccm@eicub.net

Atenció al públic – atenciopublicelbornccm@bcn.cat

Lloguer d’espais – gestioespaisbornccm@bcn.cat

Serveis Educatius – serveieducatiuelbornccm@bcn.cat

Comunicació – comunicacioelbornccm@bcn.cat

Premsa – premsaelbornccm@bcn.cat

Arqueologia – arqueologiabornccm@bcn.cat

Exposicions – exposicionselbornccm@bcn.cat