Normativa

Normativa bàsica

Per tal de vetllar pel bon funcionament del centre cultural, la convivència, el respecte i el civisme entre els seus visitants, i de protegir el valor patrimonial que es troba a l’interior del recinte, la direcció d’El Born Centre de Cultura i Memòria, d’acord amb la legislació general vigent i amb les normatives municipals de l’Ajuntament de Barcelona, ha establert un seguit de normes bàsiques que heu de tenir en compte en la vostra visita a El Born CCM.

No és permesa l’entrada a El Born CCM:

 • No és permesa l’entrada amb objectes que puguin posar en perill les obres exposades (armes de foc, armes blanques, trípodes o qualsevol recipient que contingui líquids).
 • Amb menjar i/o begudes.
 • Amb animals, tret de gossos pigall i gossos d’assistència
 • Amb qualsevol sistema de mobilitat rodada, com ara bicicletes, monopatins, patins o qualsevol altre enginy de transport elèctric, excepte els que siguin necessaris per a les persones amb mobilitat reduïda.
 • Sense sabates, sense roba o amb el tors nu; amb la cara coberta o maquillada de manera que s’impedeixi la identificació de la persona; amb disfresses o mantes de llit.

A l’interior del recinte:

 • No és permès fumar-hi, ni en l’espai central que funciona com a carrer obert, ni en les sales d’exposicions, ni al jaciment.
 • No és permès córrer, empènyer o impedir la bona circulació dels altres visitants, obstaculitzar les entrades i sortides, asseure’s a les escales, provocar aglomeracions i utilitzar tons de veu alts.
 • Està prohibit llençar coses a terra, especialment des de la balconada al jaciment. Aquest fet, així com qualsevol altra actuació que malmeti el Centre o els objectes que conté serà motiu d’expulsió immediata del recinte.

A les sales d’exposicions i al jaciment arqueològic:

 • No és permesa l’entrada amb objectes que puguin posar en perill les obres exposades (armes de foc, armes blanques, trípodes o qualsevol recipient que contingui líquids).
 • No és permesa l’entrada amb maletes o bosses de dimensions superiors a 30 x 30 cm, ni amb motxilles a l’esquena o paraigües. El Centre té habilitat espais per desar aquests objectes. Tanmateix el Centre no es fa responsable dels objectes que s’hi dipositin.
 • No és permès parlar pel mòbil ni tocar els objectes exposats.
 • A les sales d’exposicions no és permès fer fotografies ni filmacions sense autorització prèvia. Al jaciment es permet fer fotografies sempre que sigui sense trípode. La publicació de material gràfic, audiovisual o informàtic sense autorització serà objecte de persecució legal.

Exclusivament al jaciment arqueològic:

 • No és permesa l’entrada al jaciment a menors de 14/16 anys, si no van acompanyats d’un adult.
 • Ateses les característiques físiques de l’espai, l’accés a les persones amb mobilitat reduïda, usuàries de cadira de rodes i altres ajuts tècnics queda limitat als espais habilitats amb aquest fi.
 • Per a la seguretat del visitant, s’aconsella visitar el jaciment amb calçat pla i tancat, i es desaconsella fer-ho amb sabata de taló o sabata oberta.

Durant la visita al jaciment:

 • No és permès sortir del recorregut marcat ni manipular les perpalines que indiquen l’àrea de circulació.
 • No és permès seure, trepitjar o recolzar-se als murs.
 • No és permès moure o manipular els dispositius museogràfics: pantalles, trípodes, lluminàries, vitrines, plafons, etc.

Normativa per a guies externs a El Born CCM

Les visites guiades externes als serveis educatius d’El Born CCM només podran ser realitzades pels guies de turisme de Catalunya que s’acreditin com a tals. Aquestes visites es duran a terme dins dels horaris establerts per a aquest fi i en les condicions especificades en aquesta normativa.

Horari

Horari d’hivern (de l’1 d’octubre al 31 de març)
De dimarts a divendres:
De 14 a 19 hores.*

Dissabtes, diumenges i festius:
De 10 a 12 hores i de 15 a 17 hores.*

*Els horaris delimiten el temps durant el qual els grups podran romandre dins del centre. L’accés a grups es tancarà 20 minuts abans de la finalització d’aquestes franges horàries.
El nombre de grups que podran visitar El Born CCM simultàniament es regularà tenint en compte la capacitat del recinte i el nombre de visitants que hi hagi a cada moment dins del centre. Els grups seran de 25 persones com a màxim i la visita tindrà un límit de temps de 45 minuts.

Els guies només podran fer les explicacions pertinents des dels tres espais habilitats per a aquest fi: el vestíbul del carrer Comercial i els laterals interiors de l’edifici corresponents als carrers Ribera i Fusina.

Els grups no dificultaran en cap cas la visita dels altres usuaris: el to de veu haurà de ser moderat i no podrà ser amplificat de cap manera. No es podran utilitzar punters làser en cap àrea del recinte.

Atesa la capacitat del recinte, i per tal de garantir la mobilitat fluïda de tots els visitants, la visita a les sales d’exposicions no podrà ser guiada.

El Born Centre de Cultura i Memòria es reserva el dret de prohibir l’accés i expulsar del recinte les persones que no compleixin la normativa.

Així mateix, per qüestions de capacitat i seguretat, la Direcció es reserva el dret de modificar aquesta normativa sense avís previ quan sigui necessari.