• 1714: el món en guerra

1714: el món en guerra

Taller

Com van condicionar els diferents sistemes polítics i els interessos econòmics l’esclat de la guerra de Successió?

Ens endinsarem en un conflicte de caire internacional i coneixerem quins territoris hi estaven implicats i quines eren les visions del món que van motivar-los a entrar en el conflicte. Observarem el jaciment del Born com a escenari de la batalla de l’11 de setembre mentre analitzem les causes que van originar la guerra i el paper de Catalunya en el conflicte. En el taller, fent ús de fonts escrites, mapes i documents, aprofundirem en el conflicte i els seus protagonistes, en les conseqüències de la desfeta i la repressió posterior.

Dinàmica de l’activitat:
Visita al jaciment des de la balconada i taller.

Durada: 2 h

Nivells educatius

  • Educació primària. Cicle superior. 5è curs
  • Educació primària. Cicle superior. 6è curs
  • Educació secundària obligatòria. 1r cicle. 1r curs
  • Educació secundària obligatòria. 1r cicle. 2n curs

Blocs temàtics

  • Ciutat, política i llibertats
  • Del 12 de setembre de 2017 al 21 de juny

Aula taller. Plaça Comercial, Barcelona, Espanya

Activity in Catalan.

Advance reservation

You must make a reservation in advance by calling 93 256 68 50 or sending an email to reserveselbornccm@eicub.net

95,00 € Grup de 25 alumnes

4,10 € Alumne extra