• Exposició "Barcelona 1700"

Què hi veus, aquí? Interpretem la història a través de l’art

Taller d'interpretació artística

Com podem llegir la història a través de l’art?

A l’Europa moderna sovint es va utilitzar l’art com a recurs propagandístic, que va servir a les elits del moment per donar-se prestigi i manifestar el seu poder. Així, els gravats van ser un vehicle mitjançant el qual la població va poder accedir a la informació, que, a manera dels diaris actuals, presentaven una determinada visió del món que els envoltava.

L’anàlisi, la interpretació i la valoració de la història a través l’art esdevé, doncs, una eina per aproximar-nos, de manera crítica, a les diferents visions que, construïdes des del poder, han donat diversos relats sobre un mateix fet històric.

L’activitat es desenvoluparà a partir de dos eixos: un primer eix d’aproximació als fets històrics a partir de la visita al jaciment i, molt concretament, als escenaris que van ser protagonistes dels darrers episodis bèl·lics de la guerra de Successió, i un segon eix de lectura del conflicte a partir de gravats de l’època que interpretarem des d’una perspectiva formal, sociològica i iconològica, incidint en les visions
diferents presentades pels dos bàndols enfrontats.

Dinàmica de l’activitat:
Visita al jaciment i taller d’interpretació artística i de fonts històriques.

Durada: 2 h

Nivells educatius

  • Batxillerat. 1r curs
  • Batxillerat. 2n curs

Blocs temàtics

  • Arts i literatura
  • Del 12 de setembre de 2017 al 21 de juny

Visita al jaciment. Mercat del Born, Plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona, Espanya

Activity in Catalan.

Advance reservation

You must make a reservation in advance by calling 93 256 68 50 or sending an email to reserveselbornccm@eicub.net

95,00 € Grup de 25 alumnes

4,10 € Alumne extra