#SIABorn18

Presentació de pòsters

En el marc del II Simposi Internacional d’Arqueologia d’El Born CCM «El Rec Comtal: l’aigua dibuixa la ciutat. Barcelona, segles I-XXI», hi haurà un espai de presentació de pòsters vinculats al Rec Comtal en un sentit ampli: des de l’arquitectura i l’urbanisme fins a la història i l’arqueologia, passant per la senyalització, la documentació, la recuperació del paisatge, la difusió i l’enginyeria.

Normativa vinculada al pòster

El Comitè Científic del II Simposi Internacional d’Arqueologia 2018 d’El Born CCM serà el responsable de seleccionar, d’entre totes les propostes rebudes, les que s’exposaran i, d’entre aquestes, quines disposaran d’un temps de presentació. Aquest comitè farà la selecció d’acord amb els resums que s’han de fer arribar a la secretaria tècnica del simposi.
Aquests resums han de complir els requisits següents:

— La redacció ha de tenir amb un màxim de 1.500 caràcters (amb espais), lletra Arial mida 12.
— Cal acompanyar el resum amb un breu CV de l’autor o l’autora de la presentació, amb un màxim de 1.500 caràcters (amb espais), lletra Arial mida 12.
— Cal fer-lo arribar abans del 4 de novembre del 2017, per correu electrònic a la secretaria tècnica (ethio@bcn.cat).

El Comitè Científic, abans de l’1 de desembre de 2017, farà saber per correu electrònic a totes les persones que hagin presentat resum si han estat seleccionades o no, i si podran fer una presentació el dia 16 de març de 2018.