Per una educació en llibertat. Barcelona i l’escola. 1908-1979