ACTIVITY IN CATALAN

El Rec Comtal. Com l’aigua dibuixa la ciutat

Itinerari | Born de nit 2024

Com s’ho feien els barcelonins i les barcelonines del 1700 per obtenir l’aigua pel seu dia a dia?

Gran part de la resposta a aquesta pregunta es troba al jaciment del Born, on es conserven restes dels antics elements de subministrament i d’evacuació d’aigua a la ciutat. Caminant pel barri de la Ribera i pel conjunt arqueològic, ens aproparem a la complexa xarxa hídrica que donà forma a l’espai urbà i als espais domèstics: clavegueres, safarejos, desaigües, canals, dipòsits, fonts, pous, latrines, i sobretot, el Rec Comtal, una de les infraestructures hidràuliques més importants de la història de la ciutat.

Aquesta activitat forma part del cicle Born de nit 2024.

Activity in Catalan.

Tickets

4,00 €

Tickets can be purchased through the ticket sales button or at the box office in the center.

You can also make a prior reservation by email at reserveselbornccm@eicub.net or by phone at 93 256 68 50 (Monday to Friday, from 9 am to 3 pm).