ACTIVITY IN CATALAN AND SPANISH

In Museu a El Born CCM

Per l’In Museu, El Born CCM ofereix dues visites diferents per conèixer de primera mà com treballen els professionals d’arqueologia, la investigació i la restauració-conservació al jaciment del Born.

Visita Restauració

Segueix les explicacions de l’equip de conservació-restauració i coneixeràs com actuen les restauradores durant les intervencions arqueològiques i quines són les feines de manteniment i conservació preventiva que es duen a terme quotidianament perquè hi hagi una convivència correcta entre les restes arqueològiques i la visita pública.

  • Horaris en català: 10:30,11:30, 12:30, 13:00, 15:30, 16:30, 17:00 h.
  • Horaris en castellà: 11:00, 12:00, 16:00 h.

Visita Recerca

Fes un tast dels diferents projectes de recerca actius: la documentació i l’estudi de les estructures conservades al jaciment i l’estudi i l’anàlisi de les terres que s’extreuen en el marc de les intervencions arqueològiques, que ens permeten reconstruir els canvis climàtics i paisatgístics, la fauna, la dieta, les malalties i les activitats productives que es desenvolupaven a l’entorn del Born.

  • Horaris en català: 10:30,11:30, 12:30, 13:00, 15:30, 16:30, 17:00 h
  • Horaris en castellà: 11:00, 12:00, 16:00 h

* Visita no accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Es recomana calçat còmode.

Reserva al web de l’In Museu.

Activity in Catalan and Spanish.

Tickets

Book on the In Museu website. Free entrance