El Rec Comtal. Com l’aigua dibuixa la ciutat

Itinerari guiat

T’agradaria conèixer de quina manera els barcelonins i les barcelonines del segle XVIII obtenien l’aigua per als seus usos quotidians? Sabies que al conjunt arqueològic del Born es conserven restes de les antigues infraestructures hídriques de la ciutat: canalitzacions, clavegueres, pous, fosses sèptiques, entre d’altres?

A través d’un itinerari urbà pel barri de la Ribera i la visita guiada al jaciment del Born ens aproparem a la complexa xarxa de subministrament i evacuació d’aigua de la Barcelona del 1700. Ho farem tot observant els petits detalls que donaren forma a l’espai urbà i a les estructures domèstiques: safarejos, desaigües, canals, dipòsits, fonts, pous, latrines, entre d’altres. Incidirem especialment en el Rec Comtal, una de les infraestructures hídriques més importants d’aquell moment per tal de resseguir-ne el traçat i veure el paper històric que ha tingut el subministrament d’aigua en la vertebració de la ciutat.

 

Durada: 2 hores.

  • Dissabte, 16 de juliol De 20 h a 22 h
  • Dissabte, 20 d'agost De 20 h a 22 h

Punt de trobada: taquilles d'El Born CCM.

Durada: 2 hores.

Actividad en català.

Entradas

4,00 € Es pot adquirir l'entrada mitjançant el botó de venda d'entrades o a les taquilles del centre.

També es pot fer reserva prèvia per correu electrònic a reserveselbornccm@eicub.net
 o al telèfon
 93 256 68 50 (de dilluns a divendres, de 9.30 a 19 h).