La recerca

Explora

Investigación en el Born

  • El Departament de Continguts Històrics i Recerca d’El Born CCM té per missió acollir, impulsar i promoure l’estudi i la investigació al voltant dels principals objectes patrimonials que identifiquen l’equipament: el jaciment i el mercat i, per extensió, el seu entorn i tots aquells eixos temàtics que pivoten sobre aquest espai de memòria.

  • El Born CCM ha d’esdevenir un centre productor de nous coneixements en els àmbits de l’arqueologia, la història, l’arquitectura, l’urbanisme, els espais de memòria, els conflictes bèl·lics, les relacions socials, el comerç i l’economia o la conservació del patrimoni, entre molts d’altres.

  • La col·laboració amb universitats i centres de recerca és clau per avançar en els estudis relacionats amb les àrees d’interès del centre. En aquesta línia, darrerament s’ha treballat amb la UPC en l’estudi arquitectònic del mercat del Born i el seu context urbà. D’altra banda, algunes de les col·laboracions es dirigeixen a necessitats de programació o certes activitats específiques (exposicions, visites, itineraris, tallers…).

  • Des del Departament es vetlla perquè El Born CCM exerceixi de plataforma de difusió d’aquestes investigacions, ja sigui mitjançant publicacions i projectes digitals, o bé a través de l’organització d’exposicions, presentacions, debats, congressos, seminaris, cursos i conferències. D’altra banda, els nous coneixements s’integren a les visites i als projectes dels serveis educatius per tal que puguin arribar a tots els públics.

  • La recerca s’ha estructurat a partir a partir de 3 programes, que són: El BORN.DOC, L’ARQUEOBORN i EL BORN 3D.

Programes actius

  • El BORN.DOC
  • L’ARQUEOBORN
  • EL BORN 3D

El BORN.DOC

Programa que té per objecte la recerca documental en relació als continguts històrics que pivoten a l’entorn d’El Born CCM.

Actualment s’ha iniciat una investigació centrada en els aspectes urbanístics, arquitectònics i constructius dels espais urbans i domèstics del jaciment.

En la mesura que aquesta recerca avanci, s’anirà concretant en diversos articles d’investigació que es publicaran al microsite del programa El Born 3D.

L’ARQUEOBORN

Programa que té per missió posar en valor les restes arqueològiques del Born i donar continuïtat a la recerca del jaciment i dels materials arqueològics recuperats, per mitjà del desenvolupament d’un programa d’activitats científiques que difonguin els coneixements que se’n desprenen.

L’ARQUEOBORN és, doncs, un pla per al coneixement, la divulgació i la recerca del jaciment del Born.

Accedeix a l’ArqueoBorn

EL BORN 3D

Programa que neix de la necessitat de dotar el Centre d’instruments de difusió de la recerca documental, arqueològica i material en relació als continguts històrics que pivoten a l’entorn d’El Born CCM.

A través del format digital, aquestes eines han de permetre explicar-los de forma més visual i amena i, amb la jerarquització de la informació, facilitar l’accés als diversos nivells de coneixement segons el desig de l’usuari. Al mateix temps, han de possibilitar-ne la difusió més enllà del nostre territori, amb 4 idiomes diferents.

Accedeix al Born 3D