El Rec Comtal. Cómo el agua dibuja la ciudad

Itinerario guiado

T’agradaria conèixer de quina manera els barcelonins i les barcelonines del segle XVIII obtenien l’aigua per als seus usos quotidians? Sabies que al conjunt arqueològic del Born es conserven restes de les antigues infraestructures hídriques de la ciutat: canalitzacions, clavegueres, pous, fosses sèptiques, entre d’altres?

A través d’un itinerari urbà pel barri de la Ribera i la visita guiada al jaciment del Born ens aproparem a la complexa xarxa de subministrament i evacuació d’aigua de la Barcelona del 1700. Ho farem tot observant els petits detalls que donaren forma a l’espai urbà i a les estructures domèstiques: safarejos, desaigües, canals, dipòsits, fonts, pous, latrines, entre d’altres. Incidirem especialment en el Rec Comtal, una de les infraestructures hídriques més importants d’aquell moment per tal de resseguir-ne el traçat i veure el paper històric que ha tingut el subministrament d’aigua en la vertebració de la ciutat.

 

Durada: 2 hores.

  • Domingo, 28 de mayo De 12 h a 14 h

Punto de encuentro: taquillas de El Born CCM.

Duración: 2 horas.

Actividad en catalán.

Entradas

4,00 € Es pot adquirir l'entrada mitjançant el botó de venda d'entrades o a les taquilles del centre.

També es pot fer reserva prèvia per correu electrònic a reserveselbornccm@eicub.net
 o al telèfon
 93 256 68 50 (de dilluns a divendres, de 9.30 a 19 h).