Els '68

Accediràs automàticament al web d'El Born CCM en 10 segons.

La recerca

Departament de Continguts Històrics i Recerca d'El Born CCM

La recerca

  • El Departament de Continguts Històrics i Recerca d’El Born CCM té per missió acollir, impulsar i promoure l’estudi i la investigació al voltant dels principals objectes patrimonials que identifiquen l’equipament: el jaciment i el mercat i, per extensió, el seu entorn i tots aquells eixos temàtics que pivoten sobre aquest espai de memòria.

  • El Born CCM ha d’esdevenir un centre productor de nous coneixements en els àmbits de l’arqueologia, la història, l’arquitectura, l’urbanisme, els espais de memòria, els conflictes bèl·lics, les relacions socials, el comerç i l’economia o la conservació del patrimoni, entre molts d’altres.

  • Es contempla la possibilitat de col·laborar amb universitats i centres de recerca, per tal d’incentivar conjuntament estudis relacionats amb les àrees d’interès del Centre, com és el cas, en l’actualitat, del projecte amb la UPC en relació a l’estudi del mercat del Born i el seu context urbà. Alguns d’ells poden estar dirigits específicament a necessitats de programació, com poden ser les exposicions o certes activitats específiques (visites, itineraris, tallers, activitats escolars…).

  • El Departament posarà els mitjans per tal que el Centre exerceixi de plataforma de difusió d’aquestes investigacions, organitzant presentacions, debats, congressos, seminaris, cursos i conferències, així com produint publicacions i projectes digitals.
    De moment, la investigació i la difusió del Departament de Continguts Històrics i Recerca d’El Born CCM se centren, d’una banda, en el mercat del Born, del qual després d’un llarg període d’investigació, n’apareixeran dues publicacions i s’organitzarà una exposició (primavera 2017). De l’altra, el jaciment està essent objecte d’una represa dels treballs, donant continuïtat a l’estudi de les restes excavades amb anterioritat a la inauguració del Centre.

  • La recerca ja s’ha començat a estructurar a partir de 3 programes, que són: El BORN.DOC, L’ARQUEOBORN i EL BORN 3D.

Departament de Continguts Històrics i Recerca d'El Born CCM

Programes actius

  • El BORN.DOC
  • L’ARQUEOBORN
  • EL BORN 3D

El BORN.DOC

Programa que té per objecte la recerca documental en relació als continguts històrics que pivoten a l’entorn d’El Born CCM.

Actualment s’ha iniciat una investigació centrada en els aspectes urbanístics, arquitectònics i constructius dels espais urbans i domèstics del jaciment.

En la mesura que aquesta recerca avanci, s’anirà concretant en diversos articles d’investigació que es publicaran al microsite del programa El Born 3D.

L’ARQUEOBORN

Programa que té per missió posar en valor les restes arqueològiques del Born i donar continuïtat a la recerca del jaciment i dels materials arqueològics recuperats, per mitjà del desenvolupament d’un programa d’activitats científiques que difonguin els coneixements que se’n desprenen.

L’ARQUEOBORN és, doncs, un pla per al coneixement, la divulgació i la recerca del jaciment del Born.

Accediu a l’ArqueoBorn

EL BORN 3D

Programa que neix de la necessitat de dotar el Centre d’instruments de difusió de la recerca documental, arqueològica i material en relació als continguts històrics que pivoten a l’entorn d’El Born CCM.

A través del format digital, aquestes eines han de permetre explicar-los de forma més visual i amena i, amb la jerarquització de la informació, facilitar l’accés als diversos nivells de coneixement segons el desig de l’usuari. Al mateix temps, han de possibilitar-ne la difusió més enllà del nostre territori, amb 4 idiomes diferents.