Memòries El Born CCM

Explora

Memòries

Aquí et pots descarregar les memòries anuals de l’activitat del centre:

 

Memòria El Born CCM 2019        Memòria anual del centre 2018        Memòria anual del centre 2017        Memòria anual del centre 2016