Memòries El Born CCM

Explora

Memòries i documents

Aquí et pots descarregar les memòries anuals de l’activitat del centre i els documents:

MEMÒRIES:

Memòria El Born CCM 2019        Memòria anual del centre 2018        Memòria anual del centre 2017        Memòria anual del centre 2016

 

 

DOCUMENTS:

Estratègia El Born CCM 2023