Escoles - El Born CCM

Programació

Escoles

Fes història, fes escola, vine al Born!

Des de la seva inauguració l’any 2013, El Born CCM manté el compromís de donar respostes a una societat en procés de canvi, a partir d’un programa extens d’activitats que s’adreça a tota la comunitat educativa. Es tracta d’un programa que considera els visitants agents actius de producció cultural, és a dir, emissors i receptors alhora, de mirades i interpretacions.

Entenem que un equipament del segle XXI s’ha d’adreçar al públic amb les eines del segle XXI i, per això, partim de la interrogació i no de la certesa, de la reflexió en l’acció i no de la simple transmissió de coneixements, de qüestionar les idees en lloc de tenir-ne de  preconcebudes, de la revisió de les fonts històriques i no de les mirades unívoques.

En aquest sentit, les activitats educatives que plantegem incideixen en l’aprenentatge significatiu, i que dóna protagonisme a les diferents comunitats d’aprenentatge en la construcció del coneixement, que aporta les eines necessàries per desenvolupar l’esperit crític dels infants i els joves, tot potenciant la reflexió en l’acció, la participació i la percepció de la història com un procés de continuïtats i canvis.

Tot això és possible aplicant una metodologia participativa, que estableixi un diàleg entre el passat i el present, que revisi i posi en valor un període històric fonamental per entendre la Barcelona i la Catalunya contemporànies. Una mirada calidoscòpica sobre la història de la ciutat i del país des de narratives que ens permeten treballar les diferents representacions que configuren els discursos entorn d’ella.

El nostre objectiu és desvetllar l’interès per la pròpia història, facilitant els instruments per conèixer el passat, entendre el present i participar activament en la construcció del futur.

Activitats per a escoles - El Born CCM

Per preparar la vostra visita

Per reservar l’activitat

Ho podeu fer trucant al telèfon 932 566 850, o bé a través del correu electrònic reserveselbornccm@eicub.net

De dilluns a divendres, de 9:30 a 19:00 hores

És imprescindible reservar l’activitat i efectuar-ne el pagament com a mínim 15 dies abans de la visita.

Els grups

El programa educatiu s’adreça a l’alumnat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. Les diferents activitats s’han dissenyat per grups d’un màxim de 25 alumnes. Excepcionalment es podran acceptar fins a un màxim de 30 alumnes.

Tots els grups han d’anar acompanyats, com a mínim, d’un responsable de l’escola. Si el grup és superior als 20 alumnes, cal que vagi acompanyat de dos responsables. La gratuïtat correspon a dos responsables per grup.

Els horaris

Les activitats tindran lloc de dimarts a divendres laborables a partir de les 10 del matí.

L’horari concret de cada activitat depèn del tipus d’activitat i de la durada de la mateixa. El servei d’informació i reserves us en donarà tota la informació.

Les activitats i els nivells educatius

Per la seva tipologia, algunes activitats estan dissenyades per l’alumnat de Primària i primer cicle d’ESO, i d’altres a grups de Secundària i Batxillerat.

Accessibilitat

El Born CCM preveu tres tipus de suports per tal de contribuir a fer més accessible la visita i la participació en l’activitat educativa als alumnes o grups que ho necessitin:

• Visites amb intèrpret en llenguatge de signes i/o lectura labial per a infants i adolescents amb discapacitat auditiva.
• Visites descriptives per a infants i adolescents amb discapacitat visual.
• Visites amb continguts adaptats per a infants i adolescents amb problemes d’aprenentatge.

Si necessiteu disposar d’algun d’aquests serveis, especifiqueu-ho al fer la vostra reserva.

Visita especial Escola Pràctiques, El Born CC 8.04.2015 Foto Pere Virgili

El dia de la visita

Cal que accediu a El Born Centre de Cultura i Memòria per la porta de la plaça Comercial.

Per al bon funcionament de la visita, us preguem que arribeu 15 minuts abans de l’inici de l’activitat. Tanmateix, tingueu en compte que la manca de puntualitat condicionarà la durada de l’activitat. Si per causes imprevistes us endarreriu, cal que ens ho feu saber al telèfon 932 566 850.

No oblideu que heu de portar el full de confirmació de reserva i el comprovant de pagament.

Si veniu amb autocar...

Tots aquells col·lectius que es desplacin a El Born CCM en autocar, disposen d’un espai reservat per pujar i baixar del vehicle al passeig Picasso, a tocar de la confluència amb el carrer Fusina.

Per accedir a aquest espai és necessari que l’autocar, un cop s’endinsa al passeig Picasso, agafi el carri lateral de circulació.

Abans de venir al Born, assegureu-vos que el conductor de l’autocar coneix l’espai on haurà d’aturar el vehicle i, en cas contrari, indiqueu-li.

L’espai reservat és només per a pujar i baixar de l’autocar, no pas per deixar aparcat el vehicle.

Mapa parada d'autocars - El Born CCM
Activitats per a escoles - El Born CCM

Assessorament al professorat i quaderns didàctics

Assessorament a mestres, professors i educadors

Des dels serveis educatius d’El Born CCM us oferim un assessorament personalitzat, per tal que pugueu preparar la visita al centre amb el màxim rigor i qualitat possibles.

A través del telèfon 932 566 850 o de reserveselbornccm@eicub.net també podeu fer-nos arribar les vostres consultes relacionades tant amb els aspectes formals com amb els continguts de les diferents activitats.

Els quaderns didàctics

Per a totes les activitats programades, teniu a la vostra disposició una sèrie de publicacions didàctiques en format digital, que tenen com a primer objectiu descobrir, conèixer i aprofundir en l’anàlisi de l’espai del jaciment arqueològic, els episodis històrics més rellevants que s’hi produïren i la vida quotidiana de la Barcelona del segle XVIII.

Cada quadern compta amb una versió per a l’alumne i una guia didàctica per al mestre, professor o educador. A més, el format amb el qual es presenta permet seleccionar els continguts que més s’adeqüin a l’activitat programada.

Els quaderns són diferents per a primària i secundària, d’acord amb les necessitats educatives dels participants en cada etapa. Els continguts de cada quadern són vàlids per treballar-los tant durant l’activitat, com abans i després de la visita a El Born CCM.

Quadern La ciutat del Born
Quadern Cartografia
Quadern Arqueòlegs al Born
Quadern Artesans i Comerciants

Activitats per a escoles - El Born CCM

Projectes museu-escola

Patrimonia’m Col·leccions

Patrimonia’m Col·leccions és un programa impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona que planteja una nova manera d’enfocar la relació entre l’escola i els museus i el vincle de l’alumnat amb el patrimoni històric i cultural de la nostra ciutat.

El museu ja no és l’únic responsable de conèixer, preservar i difondre el patrimoni, sinó que comparteix aquesta responsabilitat amb l’escola. En aquest sentit, l’alumnat esdevé subjecte actiu amb capacitat d’anàlisi i compromès amb la societat. Aquest compromís es vehicula a través de la creació d’un seguit de propostes didàctiques integrades en les programacions de l’aula que contribueixen a formar ciutadans crítics i capaços de comprendre el món i la societat on viuen.

Des d’El Born CCM, participem amb la proposta “Memòries del Rec Comtal”, adreçada al 1r cicle d’ESO.

El rec Comtal és un vestigi arqueològic que ens permet, per una banda, conèixer la història de la ciutat al llarg del temps, i per altra banda, es tracta d’una infraestructura històrica que pot ser treballada des de diferents perspectives i, per tant, des de les diferents competències curriculars de l’ensenyament de secundària. El projecte no només convida a donar a conèixer i treballar aquesta antiga i important infraestructura i el seu paper dins el desenvolupament urbà, econòmic i social de la ciutat, sinó que també vol ser una oportunitat per restablir el seu valor patrimonial i memorial.

Més informació

La clau és la pau, repensant els conceptes de guerra i de pau

Proposta educativa adreçada al cicle superior d’educació primària que té l’objectiu de generar un marc de reflexió crítica a l’entorn dels enfrontaments bèl·lics, des de la conscienciació i posada en pràctica de la cultura de la pau, no entesa com l’absència de guerra, sinó com a posicionament crític i compromès davant les violències que ens envolten.

L’alumnat parteix del seu propi present per tal de deconstruir preconcepcions i idees errònies sobre conceptes com la violència, la pau o el conflicte, i es reposiciona en relació al món que l’envolta.

Cada edició finalitza amb una mostra pública en un espai d’El Born CCM.

Més informació

Memòries de la guerra: la ciutat com a espai de memòria democràtica

Proposta educativa adreçada a ESO que pretén reflexionar a l’entorn de la Guerra Civil, les polítiques de memòries generades a l’entorn del conflicte i la ciutat com a espai de construcció d’identitats. Per això l’alumnat haurà de partir del seu propi present per tal de promoure iniciatives de sensibilització envers una memòria democràtica.

Més informació

En Residència

Des del curs 2018-2019, participem en el projecte ‘En Residència. Creadors als instituts de Barcelona‘. Durant el curs 2021-2022 fem de mediadors, al costat de Transductores, de la residència de Cos Col·lectiu a l’Institut Jaume Balmes.

En Residència - El Born CCM

I al juliol, casals d'estiu!

2024 | Olimpíades culturals al Born

De l’1 al 26 de juliol de 2024, en diferents torns i modalitats d’horari. Tota la informació a:

Casal d'estiu - El Born CCM