El Born CC

Avís legal

El Born CCM

El Born Centre de Cultura i Memòria, Ajuntament de Barcelona, amb seu a la Plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona, és el titular del web elborncentrecultural.cat i el posa a disposició dels usuaris a fi de difondre notícia dels serveis i activitats que ofereix i de fer accessible el contingut sobre els fons del centre.

Propietat intel·lectual dels textos i imatges
© d’aquest lloc web: El Born Centre de Cultura i Memòria, Barcelona 2015. © de la reproducció de les obres: El Born Centre de Cultura i Memòria, Barcelona 2015. © de les fotografies: els fotògrafs i El Born Centre de Cultura i Memòria, principalment. Per referències concretes, vegeu els peus de foto. Tot el material (textos, imatges, interactius i material audiovisual) que forma part d’aquest lloc web és propietat del Born Centre de Cultura i Memòria, i pot estar protegit, a més, per drets d’autor o de reproducció per part d’altres propietaris de copyright. El Born Centre de Cultura i Memòria permet la reproducció, amb fins no comercials, dels textos no signats, sempre que se’n respecti la integritat i es citi expressament la font i la URL. Els textos signats no es poden reproduir sense autorització expressa de l’autor/a i en cas d’utilitzar-ne una citació, caldrà fer constar el nom de l’autor/a, a més de la referència del web. La reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del Born Centre de Cultura i Memòria, queda específicament prohibit.