A causa d'una incidència tècnica és possible que en alguns serveis es produeixin talls puntuals.

Disculpeu les molèsties que aquesta incidència us pugui ocasionar.

El Born CC

Avís legal

El Born CCM

El Born Centre de Cultura i Memòria, Ajuntament de Barcelona, amb seu a la Plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona, és el titular del web elborncentrecultural.cat i el posa a disposició dels usuaris a fi de difondre notícia dels serveis i activitats que ofereix i de fer accessible el contingut sobre els fons del centre.

Propietat intel·lectual dels textos i imatges
© d’aquest lloc web: El Born Centre de Cultura i Memòria, Barcelona 2015. © de la reproducció de les obres: El Born Centre de Cultura i Memòria, Barcelona 2015. © de les fotografies: els fotògrafs i El Born Centre de Cultura i Memòria, principalment. Per referències concretes, vegeu els peus de foto. Tot el material (textos, imatges, interactius i material audiovisual) que forma part d’aquest lloc web és propietat del Born Centre de Cultura i Memòria, i pot estar protegit, a més, per drets d’autor o de reproducció per part d’altres propietaris de copyright. El Born Centre de Cultura i Memòria permet la reproducció, amb fins no comercials, dels textos no signats, sempre que se’n respecti la integritat i es citi expressament la font i la URL. Els textos signats no es poden reproduir sense autorització expressa de l’autor/a i en cas d’utilitzar-ne una citació, caldrà fer constar el nom de l’autor/a, a més de la referència del web. La reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del Born Centre de Cultura i Memòria, queda específicament prohibit.