• Carrousel

Descolonitzar europa. Memòries colonials i construcció de la diferència

Actualment a Europa assistim a un creixement de la xenofòbia i del racisme, així com a un ascens dels partits ultradretans alimentat, entre d’altres, per la crisi econòmica, els moviments migratoris, els processos de guetificació al voltant de les grans urbs i les pors despertades pels atemptats terroristes. En aquest context, la reflexió sobre com es construeixen les identitats europees en relació amb el seu passat colonial ha esdevingut una tasca urgent.

Els relats sobre el passat colonial van tenir un paper fonamental en els processos de construcció de les identitats nacionals i supranacionals europees. Algunes lògiques colonials, com el racisme, no van desaparèixer amb els processos de descolonització, sinó que continuen presents en la manera com Europa recorda el passat colonial i construeix la seva alteritat. En aquest congrés reflexionarem, des de diferents perspectives i àmbits de coneixement (des dels estudis de memòria, el dret, la literatura, la història de l’art o l’activisme polític), i adoptant una perspectiva feminista, sobre com el passat colonial es negocia i s’entén a Europa. L’objectiu és identificar els mecanismes i estratègies que participen en la construcció dels nostres imaginaris sobre el passat colonial i sobre el present postcolonial, així com contrastar els discursos hegemònics i les polítiques memorials i migratòries europees amb discursos alternatius que sovint no tenen ressò a l’espai públic. Tot això amb la finalitat de generar noves formes d’entendre la diversitat de les identitats europees des de la seva interseccionalitat.

Comissària del cicle: Sara Santamaría Colmenero

Doctora en Història Contemporània per la Universitat de València.

És professora de l’Aarhus Universitet (Dinamarca), on ha desenvolupat el seu

projecte postdoctoral Cultural Memories of Spain’s Violent Pasts: Literary

Transfers, Colonialism in Africa and the Civil War, cofinançat pel Danish Council

for Independent Research i la Unió Europea (FP7). És membre de Memorias

en Red. Asociación Internacional de Estudios de Memoria.

Descarrega el programa

  • Divendres, 11 de maig De 08:45 h a 19 h

Av. del Marquès de l'Argentera, 23, 08003 Barcelona, España

Activitat en català.

Entrada gratuïta