El Rec Comtal. Com l’aigua dibuixa la ciutat

Itinerari | Born de nit 2024

Com s’ho feien els barcelonins i les barcelonines del 1700 per obtenir l’aigua pel seu dia a dia?

Gran part de la resposta a aquesta pregunta es troba al jaciment del Born, on es conserven restes dels antics elements de subministrament i d’evacuació d’aigua a la ciutat. Caminant pel barri de la Ribera i pel conjunt arqueològic, ens aproparem a la complexa xarxa hídrica que donà forma a l’espai urbà i als espais domèstics: clavegueres, safarejos, desaigües, canals, dipòsits, fonts, pous, latrines, i sobretot, el Rec Comtal, una de les infraestructures hidràuliques més importants de la història de la ciutat.

Aquesta activitat forma part del cicle Born de nit 2024.

  • Dissabte, 10 d'agost De 20 h a 22 h

Punt de trobada: taquilles d'El Born CCM.

Activitat en català.

Entrades

4,00 €

Es pot adquirir l'entrada mitjançant el botó de venda d'entrades o a les taquilles del centre.

També es pot fer reserva prèvia per correu electrònic a reserveselbornccm@eicub.net
 o al telèfon
 93 256 68 50 (de dilluns a divendres, de 9 a 15 h).