• Franco, Victòria, República

  • exterior

L’exposició va finalitzar el 8 de gener de 2017

Franco, Victòria, República

Impunitat i espai urbà

Aquesta exposició proposa observar la indolència de les administracions catalanes amb els grans monuments de la dictadura a Barcelona, i ho fa explicant les peripècies de tres estàtues –La República, La Victòria i l’eqüestre de Franco–, les seves relacions i l’actitud dels seus autors, Josep Viladomat i Frederic Marès, que van treballar per a la república, van exaltar el franquisme i van ser reconeguts per la democràcia. Els dos monuments dedicats a la victòria feixista i al dictador Franco van perdurar a l’espai públic de la Barcelona democràtica durant més de 35 anys: un al Passeig de Gràcia amb la Diagonal, i l’altre al castell de Montjuïc, menystenint els fossars dels afusellats republicans que tenia ben a prop. Les dues estàtues no van ser retirades fins al 2011 i al 2008, respectivament.

L’exposició “Franco, Victòria, República. Impunitat i espai urbà” es va inaugurar el 17 d’octubre del 2016 i originàriament presentava una primera part a la plaça Comercial, just a l’entrada d’El Born CCM, que actuava com a pòrtic. S’hi exhibien les dues escultures franquistes i incorporava una reproducció de La República que es projectava a la paret d’El Born CCM com una ombra trepitjada pels dos grans símbols de la dictadura. Tretes del pedestal commemoratiu que les solemnitzava i situades arran de terra, aquestes escultures perdien la categoria de monument d’exaltació a la dictadura i apel·laven a la impunitat amb què han viscut aquests símbols durant molts anys.

La segona part de l’exposició, a l’interior d’El Born CCM, recull les vicissituds d’aquestes estàtues en tres grans àmbits i un epíleg. Els continguts s’estructuren en forma d’evidències, de proves, que permeten que el visitant n’extregui les seves pròpies conclusions i que troben la seva resolució formal en una gran sala de recerca configurada pels retrats dels monuments i imatges a gran escala.

Des de la seva inauguració, la instal·lació de l’estàtua eqüestre de Franco va provocar reaccions i actuacions de diversa índole, des d’una performance artística i creativa, fins al llançament d’elements de diferent naturalesa. Finalment, la nit del 20 d’octubre, tres persones van tirar a terra l’obra de Josep Viladomat. La destrossa va fer perdre sentit al conjunt de la part exterior de l’exposició i, en conseqüència, també se’n van retirar les altres peces. Els esdeveniments generats per l’exposició al llarg dels tres primers dies d’obertura s’han incorporat a la mostra.

 

Consulteu la publicació de la sèrie Transferències:

Franco, Victòria, República

  • Del 18 d'octubre de 2016 al 8 de gener de 2017

Sala Casanova.
El Born CCM Mercat del Born, Plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona, Espanya

6,50 € Exposició finalitzada

Comissariat