El Rec Comtal. Com l’aigua dibuixa la ciutat

Visita i itinerari

T’agradaria conèixer de quina manera els barcelonins i les barcelonines del segle XVIII obtenien l’aigua per als seus usos quotidians? Sabies que al jaciment del Born es conserven restes de les antigues infraestructures hídriques de la ciutat: canalitzacions, clavegueres, pous, fosses sèptiques, entre d’altres?

A través d’un itinerari urbà pel barri de la Ribera i la visita guiada al jaciment del Born ens aproparem a la complexa xarxa de subministrament i evacuació d’aigua de la Barcelona del 1700. Ho farem tot observant els petits detalls que donaren forma a l’espai urbà i a les estructures domèstiques: safarejos, desaigües, canals, dipòsits, fonts, pous, latrines, entre d’altres. Incidirem especialment en el Rec Comtal, una de les infraestructures hídriques més importants d’aquell moment per tal de resseguir-ne el traçat i veure el paper històric que ha tingut el subministrament d’aigua en la vertebració de la ciutat.

 

Per a públic general.

Durada: 2 hores.

Si sou un grup de més de 10 persones, cal que us poseu en contacte amb el Servei de Reserves: reserveselbornccm@eicub.net o al telèfon 93 256 68 50 (de dilluns a divendres de 9.30 a 19 h).

  • Dissabte, 5 de desembre De 12 h a 14 h
  • Dissabte, 12 de desembre De 12 h a 14 h
  • Dissabte, 19 de desembre De 12 h a 14 h

Activitat en català.

Venda d'entrades

4,00 € Visita guiada