L’aprofitament de la pell de conill a Barcelona durant l’edat mitjana

Durant la darrera campanya d’excavacions a El Born CCM, realitzada l’estiu de 2021, es va intervenir a la casa Riera. Aquesta casa se situa en un espai urbà delimitat per les dues estructures hidràuliques més importants de la ciutat: el Rec Comtal i la claveguera coneguda antigament com a Merdançar. En un dels nivells més antics del segle XIII es va recuperar un gran nombre de restes òssies de fauna, de mida molt petita, que van cridar l’atenció dels arqueòlegs.

Un estudi acurat d’aquest conjunt ha demostrat que es tracta majoritàriament de restes de conill. Com a primícia, l’estudi dels ossos dona indicis molt clars del particular ús d’aquests animals més enllà del seu consum com a aliment, i els posa en relació amb les activitats econòmiques vinculades a l’aprofitament de la pell que, durant segles, van desenvolupar-se a l’espai urbà en el qual van ser localitzats.

Quin va ser el context de la troballa? Com s’ha arribat a aquestes conclusions? Què coneixem del treball de la pell a Barcelona? Vanesa Triay, arqueòloga directora de la intervenció, i Lluís Lloveras, arqueòleg i investigador de la Universitat de Barcelona, ens en parlaran en aquesta nova sessió de les xerrades del programa Arqueoborn.

Hi intervindran:

  • Vanesa Triay, arqueòloga
  • Lluís Lloveras, arqueòleg, investigador de la Universitat de Barcelona

Recupera la sessió:

Continua explorant el conjunt arqueològic del Born >

  • Dimarts, 25 d'octubre A les 18 h

Sala Moragues.
El Born CCM

Activitat en català.

Entrades

Es pot adquirir l'entrada mitjançant el botó de venda d'entrades o a les taquilles del centre.

També es pot fer reserva prèvia per correu electrònic a reserveselbornccm@eicub.net
 o al telèfon
 93 256 68 50 (de dilluns a divendres, de 9.30 a 19 h).
Gratuït