Mal de memòria.

Primera jornada de #Referències

Enric Berenguer, psicoanalista, membre de l’ELP-AMP, i Marta Marín-Dòmine, professora i escriptora, Centre for Memory and Testimony Studies, Laurier University (Canadà), comissarien la primera jornada del cicle #Referències.

Proposen un seguit de reflexions a l’entorn dels usos del passat, en un moment en què assistim a un retorn simptomàtic de relats que semblaven obsolets.

Quins perills ètics comporta omplir de sentit la vida col·lectiva a través de les referències a esdeveniments passats que es volen modèlics? Quina relació hi ha entre les memòries nacionals i les memòries plurals que conformen les societats presents? Com la memòria de la guerra d’Espanya i l’exili massiu del 1939 ha pres forma en obres literàries i cinematogràfiques sorgides de segones i terceres generacions dels que ho visqueren?

Descarrega el programa.

 

 

 

  • Dijous, 9 de maig De 09 h a 21 h

Activitat en català, francès i hi haurà traducció simultània.

Entrada gratuïta
  • bucle_magnetic
  • discapacitat_fisica