• Un nou imaginari per a una nova memòria

  • Un nou imaginari per a una nova memòria

Un nou imaginari per a una nova memòria

Curs de quatre sessions

Curs d’introducció metodològica al procés de creació col·laboratiu del laboratori Terra-lab.cat, a partir del qual s’iniciarà un nou equip, el núm. 11, per treballar durant el 2020 sobre el lloc urbà d’El Born CCM.

Perquè veure no és només mirar, captar i analitzar, sinó també proposar. Nous conceptes i nous intèrprets per a una nova memòria. Compartir recerques i reflexions de creadors i pensadors sobre la memòria a través dels seus projectes, per generar un context de visibilitat coral, de creativitat i de conjunt de noves idees per al debat contemporani.

Les sessions tindran lloc l’1, 2, 22 i 23 d’octubre, de 19 h a 21 h, a l’Auditori de l’edifici Annex, al carrer Comercial, 5.

Dimarts 1 d’octubre, 19 h
Sessió introductòria. Una actualització de l’imaginari visual
Amb Vicenç Altaió i Sergi Opisso, coordinadors de Terra-lab.cat.

Terra-lab: un laboratori col·laboratiu de creació visual amb el territori i el paisatge català com a camps de joc, recerca i memòria. Noves maneres de veure i entendre els conceptes de territori i de paisatge local (català) en el procés de globalització.

 

Dimecres 2 d’octubre, 19 h
Recerques per a una nova memòria col·lectiva
Amb Marta Dahó, Blanca Viñas i Román Yñán, de l’equip 2 de Terra-lab.

El treball de la imatge a través de la pràctica experimental. Les rieres del Maresme es van convertir en càmeres fotogràfiques i el vi i la vinya d’Alella es van utilitzar i interpretar com a agents reveladors. Els autors plantegen un enfocament reflexiu sobre pràctiques fotogràfiques des d’un punt de vista tècnic i també sobre la idea de representació de la imatge.

 

Dimarts 22 d’octubre, 19 h
El paisatge com a laboratori
Amb Kathrin Golda-Pongratz, de l’equip 7 de Terra-lab.

El paisatge és molt més que el territori pel qual transitem, és també una invenció cultural generada a partir de la manera com el percebem. Podríem dir, per tant, que el paisatge és en certa manera una suma de representació, transformació, experiència, emoció i cultura. Així doncs, Terra-lab.cat és la suma de percepcions, representacions i emocions generades i interpretades per deu equips de treball.

 

Dimecres 23 d’octubre, 19 h
La trinxera de la història
Amb Ingrid Guardiola, Jon Uriarte i Jordi Mitjà, de l’equip 4 de Terra-lab.

Treball d’imatge i memòria a partir de l’idea d’arxiu/anarxiu d’imatges. El projecte artístic i etnogràfic amb el títol “Ésser expropiat” té l’objectiu de crear una guia oberta i en procés, un anarxiu de lloc, més a prop de la “memòria que imagina” que de la “memòria que reprodueix”. Els autors fan de (re) col·leccionistes i de cronistes de la naturalesa paradoxal del lloc. El projecte és una antiguia que permet apropar-se a la complexa fesomia de l’àrea de l’Albera.

  • Dimarts, 1 d'octubre De 19 h a 21 h
  • Dimecres, 2 d'octubre De 19 h a 21 h
  • Dimarts, 22 d'octubre De 19 h a 21 h
  • Dimecres, 23 d'octubre De 19 h a 21 h

Auditori, edifici Annex, carrer Comercial, 5.

Activitat en català.

Entrades

25,00 € També a través del Servei de Reserves: de dilluns a divendres, de 9.30 a 19 h. al telèfon 93 256 68 50 o reserveselbornccm@eicub.net