• Excavacions casa Corrales

Visites comentades a l’excavació

Intervenció arqueològica

L’ARQUEOBORN és el programa de recerca arqueològica d’El Born Centre de Cultura i Memòria per al coneixe- ment, la divulgació i l’estudi de l’àrea arqueològica del Born. Va néixer l’any 2015 amb l’objectiu de posar en valor les restes arqueològiques i donar continuïtat a la investigació del jaciment i dels materials arqueològics recuperats, per mitjà d’un programa d’activitats científiques que difongui els coneixements que se’n desprenen. Una de les peces clau de la recerca és la continuació de les excavacions arqueològiques en aquells punts on no s’ha esgotat l’estratigrafia.

La nova campanya d’excavació al Born se centra en la casa Santmartí, un lloc clau per entendre l’evolució urbanística d’aquesta part de la ciutat, ja que està situada entre el Rec Comtal, el Pla d’en Llull i la plaça del Bornet. La casa, en la darrera fase històrica, era propietat del llogater de mules Pere Santmartí, que hi vivia amb la seva dona, dos fills, un mosso i una criada. L’excavació permetrà resoldre dubtes sobre l’origen de l’edificació i la relació amb la propietat que té just al costat, coneguda abans de l’enderroc pel nom de casa Martorell. Segons fonts documentals, totes dues propietats van estar unides en diferents moments històrics.

Aquesta campanya consolida el projecte d’intervencions arqueològiques
i reforça l’aposta d’El Born CCM per la formació dels futurs arqueòlegs i arqueòloges. Des de l’any 2016, el jaciment del Born s’inclou dins de les pràctiques obligatòries dels alumnes del grau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Com a novetat, a partir d’aquest any també serà obligatori per als alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un equip d’arqueòlegs i restauradors professionals treballaran en l’excavació, tant sobre el terreny com en el procés d’inventari, classificació i restauració de les peces trobades.

  • Divendres, 13 de juliol De 12:30 h a 14 h i de 16:30 h a 18 h
  • Divendres, 27 de juliol De 12:30 h a 14 h i de 16:30 h a 18 h

Activitat en català.

Entrada gratuïta