#ArqueoBorn

Intervenció arqueològica 2023

 • Del 18 de setembre al mes de novembre, excavem a la Casa Duran, situada al carrer Gensana. Des del segle XIV, aquesta zona de la ciutat havia estat dedicada a activitats de caràcter preindustrial, principalment relacionades amb la transformació de la pell animal en cuir, gràcies a l’aigua que els proporcionava el Rec. Però a partir del segle XVII, va anar esdevenint una àrea comercial i residencial majoritàriament. Justament, l’espai que s’excava va ser una de les principals adrogueries de Barcelona des de finals del segle XVI fins al seu enderroc entre 1716 i 1718.

  Amb aquesta intervenció es vol documentar el fonament del mur de façana, estudiar les transformacions que s’hi hagin pogut produir, localitzar els nivells en ús durant el segle XIV i, mitjançant l’excavació dels diferents estrats, comparar si l’evolució de l’ocupació de la casa és coincident amb la de la Casa Riera, on el 2021 s’hi van documentar estrats del segle XII, moment en què es data la construcció dels primers edificis en aquest sector de la ciutat.

 • Dates: del 18 de setembre al mes de novembre

  Coordinació: Anna Molina (El Born CCM)

  Direcció Facultativa:

  • Gemma Hernández (Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya)
  • Josep Pujades (Servei d’Arqueologia de Barcelona -ICUB)
  • Reinald González
  • Eugènia Bort (El Born CCM)
  • Marta Fàbregas (Àtics S.L.)
  • Vanesa Triay (Àtics S.L.)
  • Anna Molina (El Born CCM)

  Equip tècnic:

  • Direcció de la intervenció: Vanesa Triay Olives
  • Arqueòleg tècnic: Míriam Esqué
  • Auxiliars d’Arqueologia: Ariadna Muñoz i Laura Sendín

  Conservació – restauració:

  • Coordinació: Eugènia Bort (El Born CCM)
  • Empresa de conservació-restauració: Gamarra & Garcia, Conservació i restauració S.L.

  Col·laboradors:

  • Inventari materials: Núria Miró (MuHBa)
  • Gestió materials arqueològics: Emili Revilla (MuHBa)

  Equip de recerca projecte “Documentació i restitució gràfica del jaciment del Born”:

  • Xavier Cazeneuve
  • Reinald González
  • Francesc Caballé
  • Lluïsa Cases
  • Núria Nolasco
  • Aina Catasús

  Equip de recerca projecte “Paleobarcino” (UB):

  • Direcció: Santi Riera
  • Recollida mostres: Manel López (UB)
  • Especialistes: Sabrina Bianco (carbons), Alexandra Livarda (llavors), Anna Pena (pol·len), Jordi Nadal i Lluís Lloveras (fauna), Arnau Brosa (ictiofauna), Cristina Navas (midons)

  I els equips tècnics d‘El Born CCM.