Recursos digitals - El Born 3D - El Born CCM

Explora

EL BORN 3D

Programa que neix de la necessitat de dotar el Centre d’instruments de difusió de la recerca documental, arqueològica i material en relació als continguts històrics que pivoten a l’entorn d’El Born CCM.

A través del format digital, aquestes eines han de permetre explicar-los de forma més visual i amena i, amb la jerarquització de la informació, facilitar l’accés als diversos nivells de coneixement segons el desig de l’usuari.

Al mateix temps, han de possibilitar-ne la difusió més enllà del nostre territori, amb 4 idiomes diferents.

El Born 3D