Recursos digitals - El Born 3D - El Born CCM

Explora

EL BORN 3D. BARCELONA 1700

UNA FINESTRA PER VIATJAR A LA CIUTAT DEL 1700 MENTRE PASSEGEU PEL BARRI DE LA RIBERA

L’aplicació Barcelona 1700. Del jaciment al barri de la Ribera té per objectiu facilitar les dades clau que permeten entendre el jaciment del Born en relació amb l’espai urbà, amb les seves característiques físiques i com a espai d’activitat quotidiana. La informació s’organitza de manera que resulti un complement tant per a aquells que han realitzat la visita in situ, com per a aquells que no han visitat mai el centre.

Es tracta del primer projecte del programa EL BORN 3D, que ha de permetre dotar digitalment el centre d’instruments de difusió de recerca documental, arqueològica i material.

El programa EL BORN 3D és un dels puntals principals del Departament de Continguts Històrics i Recerca d’El Born CCM, la missió del qual és acollir, impulsar i promoure l’estudi i la investigació al voltant dels principals objectes patrimonials que identifiquen l’equipament: el jaciment, el mercat i, per extensió, el seu entorn i tots els eixos temàtics que pivoten sobre aquest espai de memòria.

El Born 3D a Google Play El Born 3D a l'App Store