Recursos digitals - El Born 3D - El Born CCM

Explora

EL BORN 3D. BARCELONA 1700

UNA FINESTRA PER VIATJAR A LA CIUTAT DEL 1700 MENTRE PASSEGEU PEL BARRI DE LA RIBERA

Aplicació en funcionament des del 2017 al 2022.

L’aplicació Barcelona 1700. Del jaciment al barri de la Ribera va ser un projecte de divulgació que tenia per objectiu facilitar les dades clau que permeten entendre el jaciment del Born en relació amb l’espai urbà, amb les seves característiques físiques i com a espai d’activitat quotidiana.

El programa EL BORN 3D va ser una de les línies de treball del Departament de Continguts Històrics i Recerca d’El Born CCM, la missió del qual és acollir, impulsar i promoure l’estudi i la investigació al voltant dels principals objectes patrimonials que identifiquen l’equipament: el jaciment, el mercat i, per extensió, el seu entorn i tots els eixos temàtics que pivoten sobre aquest espai de memòria.