El Born CCM participa en una comunicació sobre els usos de la pell a Barcelona en època medieval que es presenta al congrés internacional TAPHOS-TWG’22

Durant la darrera campanya d’excavacions al conjunt arqueològic d’ El Born CCM, realitzada l’estiu de 2021 i dirigida per Vanesa Triay, es va intervenir a la Casa Riera. En uns dels nivells més antics, del segle XIII, es va recuperar un gran conjunt de restes òssies de mida molt petita gràcies a l’aplicació de sistemes de garbellat amb malla fina i flotació. En un primer moment es va suposar que es tractava de restes de rosegadors, possiblement rates que visqueren a les clavegueres del barri. Un estudi arqueozoològic acurat ha demostrat, però, que es tracta en la seva gran majoria de restes de conill. Aquestes, a més, ens remeten a la presència, gairebé absoluta, d’ossos de les mans i dels peus i manquen ossos de la resta del cos.

Gràcies a aquest estudi anatòmic i taxonòmic, podem relacionar el conjunt amb l’existència d’una àrea de tractament de pells de qualitat en aquest espai: tindríem representades solament les parts que no tenen valor carni i que sovint queden associades a la pell de l’animal un cop extreta a l’escorxador, i que posteriorment s’eliminen en el taller, on s’acaba de preparar. De fet, entre aquest predomini de restes de conill, també hem trobat altres ossos d’animals que tradicionalment s’usaren a l’edat mitjana per a l’obtenció d’aquestes pells de qualitat: guineus, gats i, eventualment, també gossos.

Ossos de conill - El Born CCM     Ossos de conill - El Born CCM

 

Fins ara, l’activitat vinculada a l’aprofitament i tractament de pells a Barcelona estava ben registrada, tant a escala textual com arqueològica. Se centrava, però, en l’aprofitament dels cuirs d’animals més grans, que es realitzava en les adoberies (amb la presència d’especialistes de les diferents etapes de l’adobatge: blanquers i assaonadors). Ara, per primer cop, podem demostrar bioarqueològicament que aquesta activitat no se centrava exclusivament en els cuirs, sinó també en la producció pelletera. D’aquesta activitat, tenim registrats els preus de mercat de les pells de diferents espècies, així com de la seva qualitat i colors. La corroboració d’aquests resultats, per la seva vàlua, seran presentats pròximament al 9th International Meeting on Taphonomy and Fossilization (TAPHOS-TWG’22), que se celebrarà a Alcalá de Henares (Madrid) entre els dies 5 al 12 de juny.

L’estudi i presentació són fruit de la col·laboració d’El Born CCM amb investigadors dels dos projectes de recerca que s’ocupen dels estudis bioarqueològics: PaleoBarcino, liderat per Santiago Riera (evolució del paleopaisatge), i MonBones, liderat per Lluís Lloveras (alimentació i reconstrucció econòmica).