Presentació del llibre “Dret, conflictes i justícia. Barcelona 1700”

Aquest dimarts 29 de novembre, a les 19 hores, es presenta el dotzè volum de la col·lecció “La Ciutat del Born. Barcelona 1700”, en el qual s’analitza l’àmbit del dret i la justícia a la societat de començaments del segle XVIII. Es tracta, per tant, de l’última aportació d’una col·lecció que ha tingut per objectiu analitzar en profunditat el període que oscil·la entre el segle XVI i principis del XVIII de la història de Barcelona, molt menystingut per la historiografia. Mai una societat moderna, com la barcelonina de l’entorn de 1700, havia pogut ser coneguda amb el detall que aquesta col·lecció ens ha proporcionat.Aquest fet posiciona la col·lecció en un cas de singularitat historiogràfica de la qual no se’n coneixen paral·lels i esdevé un referent per a d’altres ciutats que vulguin conèixer el seu passat posant en relació la macrohistòria amb la microhistòria.

Aquest volum consta d’un proemi escrit pel director científic de la col·lecció «Barcelona 1700» i de sis articles de professors de diverses universitats catalanes (UB, UdL i UPF). Tres historiadors i tres historiadors del dret ens apropen a les normes que regulaven el poder i la vida quotidiana dels barcelonins; als progressos en matèria de drets civils i polítics a la Catalunya del principi del segle xviii; a les diferents vies d’administració de justícia que coexistien al cap i casal; a un tipus concret de processos i de reclusions que podien patir dones acusades d’adulteri, i, finalment, a l’alta justícia de la Reial Audiència i als seus agents.

Autors: Albert Garcia Espuche / Tomàs de Montagut Estragués / Eva Serra i Puig / Josep M. Torras i Ribé / Josep Capdeferro i Pla / Jaume Ribalta i Haro / Miquel Àngel Martínez Rodríguez

Col·lecció "La ciutat del Born. Barcelona 1700"