Per una educació en llibertat

Accediràs automàticament al web d'El Born CCM en 15 segons.

Normativa - El Born CCM

Visita

Normativa

Dret d'admissió

Per vetllar pel bon funcionament d’El Born Centre de Cultura i Memòria, així com per la convivència, el respecte i el civisme, i per protegir el valor patrimonial del Centre, la direcció, d’acord amb la legislació general vigent i amb les normatives municipals de l’Ajuntament de Barcelona, ha establert un seguit de normes bàsiques que s’han de tenir en compte durant la visita.

  • L’adquisició de l’entrada comporta l’acceptació íntegra de la normativa de l’equipament. Les persones beneficiàries de bonificacions o exempcions en el preu de l’entrada han de presentar a la taquilla l’acreditació oficial corresponent vàlida i autoritzada. En cas contrari, hauran de pagar la tarifa sencera.
  • El Centre dona entrada preferent a les persones amb mobilitat reduïda i acompanyants, així com a les famílies amb infants de menys de sis anys, en les cues d’accés a l’equipament.
  • Les persones acompanyants dels grups són responsables de tots els membres del grup.
  • Les entrades es poden comprar fins 30 minuts abans del tancament del Centre.
  • Les persones que visiten el Centre han de facilitar la seva identificació en cas que els la sol·liciti el personal de seguretat que hi treballa.
  • No és permès d’accedir al Centre amb sistemes de mobilitat rodada, com ara bicicletes, monopatins, patins o qualsevol altre enginy de transport autopropulsat o de propulsió mecànica, excepte aquells que siguin necessaris per a l’ús de les persones amb mobilitat reduïda. El Centre disposa d’armariets de consigna i d’un sistema d’ancoratge.
  • No està autoritzada l’entrada d’animals. Aquesta norma no és aplicable a les persones, siguin treballadores o part del públic, que depenen per a la seva mobilitat de l’ajuda d’un gos d’assistència.
  • Les persones visitants han d’atendre en tot moment les instruccions del personal del Centre, especialment en cas d’evacuació.
  • Tothom qui entri al recinte del Centre ha d’anar vestit, tal com indica l’article 74 bis de l’Ordenança municipal de la convivència.
  • No es pot córrer ni cridar, i no es pot circular sense calçat.
  • Està prohibit llençar coses a terra, especialment des de la balconada al jaciment. Aquest fet, així com qualsevol altra actuació que malmeti el Centre o els objectes que conté, serà motiu d’expulsió immediata del recinte.
  • Durant les visites lliures, les visites guiades i les activitats, els telèfons mòbils han d’estar en silenci. Als espais comuns, us demanem que abaixeu el volum del telèfon i, en cas d’atendre una trucada, que mantingueu un to de veu moderat.
  • No es permet fumar tabac o qualsevol altra substància, ni utilitzar qualsevol altre sistema electrònic alternatiu en cap espai del Centre.
  • L’ús de trípodes o equips professionals d’enregistrament a qualsevol espai del Centre ha de ser autoritzat expressament.
  • No és permesa la publicitat que no hagi estat autoritzada prèviament per la direcció del museu.
  • No es permeten les activitats o manifestacions de caire polític, sigui quina sigui la seva forma de manifestació, sense una autorització prèvia.
  • No es permet en cap cas l’apologia de la violència ni de grups violents.
  • No es pot accedir al Centre amb els materials, productes o objectes següents: menjar, beguda, pilotes, envasos de vidre, equips d’àudio sense auriculars, equips de radiotransmissió, projectors làser, xiulets, botzines, instruments musicals, drogues, productes tòxics o inflamables, armes (incloses les de defensa personal), i qualsevol altre producte o objecte que el personal de seguretat consideri que pot ser un risc per al patrimoni o les persones.
  • L’accés a les sales d’exposicions requereix disposar d’una entrada, que s’ha de mostrar al personal de control d’accés.
  • No és permès de tocar els objectes en exhibició, i cal mantenir la distància de seguretat indicada.
  • No es pot accedir a les sales d’exposicions amb paraigües, motxilles, maletes, bosses ni paquets de dimensions superiors a 30 x 30 cm.
  • Els infants de menys de catorze anys han d’estar acompanyats per una persona adulta durant la visita.
  • No és permès de recollir ni manipular materials arqueològics presents en murs, paviments i estructures.
  • Ateses les característiques físiques de l’espai, l’accés a les persones amb mobilitat reduïda, usuàries de cadira de rodes i altres ajuts tècnics queda limitat als espais habilitats amb aquest fi.
  • No es permet l’accés amb cotxets portabebès.
  • Per seguretat personal, s’aconsella visitar el jaciment amb calçat pla i tancat, i es desaconsella fer-ho amb sabata de taló o sabata oberta.
  • Els infants de menys de catorze anys han d’estar acompanyats per una persona adulta durant la visita.
  • No és permès de sortir del recorregut marcat ni de manipular les perpalines que indiquen l’àrea de circulació.
  • No és permès de seure, trepitjar o recolzar-se als murs.
  • No és permès de moure o manipular els dispositius museogràfics: pantalles, trípodes, lluminàries, vitrines, plafons, etc.
  • El Centre disposa d’armariets d’ús gratuït per poder guardar-hi els objectes personals, com ara roba d’abric, bosses i aquells objectes que, per la seva mida o per motius de seguretat, no es poden introduir a les sales.
  • Tots els objectes dipositats als armariets han de ser retirats abans del tancament del Centre.
  • El Centre no es fa responsable dels objectes dipositats als armariets.
  • Els objectes que no s’hagin retirat dels armariets al tancament del Centre es consideraran objectes perduts.