El Rec Comtal. Com l’aigua dibuixa la ciutat. Visita i itinerari

Visites guiades nocturnes

T’agradaria conèixer de quina manera els barcelonins i les barcelonines 
del segle XVIII obtenien l’aigua per a 
ús quotidià? Sabies que al jaciment
del Born s’hi conserven restes de les antigues infraestructures hídriques de la ciutat: canalitzacions, clavegueres, pous i fosses sèptiques, entre d’altres?

A través d’un itinerari urbà pel barri de la Ribera i la visita guiada al jaciment del Born, ens aproparem a la complexa xarxa de subministrament i evacuació d’aigua de la Barcelona del 1700. Ho farem tot observant els petits detalls que van donar forma a l’espai urbà i a les estructures domèstiques: safarejos, desaigües, canals, dipòsits, fonts, pous i latrines, entre d’altres. Farem èmfasi en el Rec Comtal, una de les infraestructures hídriques més importants d’aquell moment, per tal de resseguir-ne el traçat i veure el paper històric que ha tingut el subministrament d’aigua en el dibuix de la ciutat.

  • Cada dijous a partir del 5 de juliol fins al 30 d'agost De 20 h a 22 h

Activitat en català.

Reserva prèvia

Cal fer reserva prèvia al telèfon
93 256 68 50 o per correu electrònic a reserveselbornccm@eicub.net
(de dilluns a divendres, de 9.30 a 19 h). Si sou un grup de més de 10 persones, trieu el dia i l’hora. L’accés dels menors de 8 anys és gratuït. Cal notificar-ho en el moment de la reserva.

13,00 € Visita guiada + tapa i consumició