El Rec Comtal. Com l’aigua dibuixa la ciutat

Visita i itinerari

T’agradaria conèixer de quina manera els barcelonins i les barcelonines 
del segle XVIII obtenien l’aigua per a 
ús quotidià? Sabies que al jaciment
del Born s’hi conserven restes de les antigues infraestructures hídriques de la ciutat: canalitzacions, clavegueres, pous i fosses sèptiques, entre d’altres?

A través d’un itinerari urbà pel barri de la Ribera i la visita guiada al jaciment del Born, ens aproparem a la complexa xarxa de subministrament i evacuació d’aigua de la Barcelona del 1700. Ho farem tot observant els petits detalls que van donar forma a l’espai urbà i a les estructures domèstiques: safarejos, desaigües, canals, dipòsits, fonts, pous i latrines, entre d’altres. Farem èmfasi en el Rec Comtal, una de les infraestructures hídriques més importants d’aquell moment, per tal de resseguir-ne el traçat i veure el paper històric que ha tingut el subministrament d’aigua en el dibuix de la ciutat.

  • Diumenge, 13 de gener A les 12 h
  • Diumenge, 20 de gener A les 12 h
  • Diumenge, 27 de gener A les 12 h

Activitat en català.

Venda d'entrades

4,00 € Visita guiada