• Curs obert al públic

Els usos públics de la memòria

Sessions a càrrec de la docent Marta Marín-Dòmine

El curs pretén posar a l’abast del públic la comprensió i anàlisi dels elements fonamentals en la configuració de la memòria com a manifestació col·lectiva: des de l’ús dels conceptes més usuals referits a la memòria, fins a la diferència entre memòria i història. El curs també vol emfasitzar la importància del testimoni a l’hora de diferenciar-lo de la víctima, i analitzar els suports documentals i artístics en què es manifesta i es transmet la seva memòria en el temps present.

Metodologia

Exposició del tema. Estudi de casos (textos o material audiovisual), debat amb el públic. Intervenció de convidats, segons la sessió.

Sessions

Què entenem per memòria?
Dimarts 11 de desembre

Recorregut i anàlisi a través de la terminologia i les definicions de més àmplia circulació i les seves repercussions en la formació d’una identitat col·lectiva.
Diferència entre memòria i història, i entre víctima i testimoni.

Les polítiques de memòria
Dijous 13 de desembre

Les tensions entre la necessitat de “fer justícia” i la responsabilitat de l’Estat.
La cruïlla entre la memòria col·lectiva, la reconciliació i la restitució. Ruanda i Canadà com a estudis de cas.

L’art memorial i l’espai públic
Dimarts 18 de desembre

L’aportació de l’art a la memorialització: el contramonument.
Presentació d’algunes de les obres artístiques més representatives.

Experta convidada: Nora Ancarola.

La transmissió: del paper a l’arxiu digital i a l’espai públic
Dijous 20 de desembre

Testimoniar, transmetre, recordar: desitjos privats, responsabilitats públiques.
Els suports materials de la memòria, del paper a la realitat virtual. El concepte de “postmemòria”.

Experta convidada: Kathrin Golda-Pongratz.

 

Bibliografia bàsica

Boym, Svetlana, El futuro de la nostalgia, Editorial: Antonio Machado Libros, 2015.
Halbwachs, Maurice, La memoria colectiva, Editorial: Miño Dávila
Hirsch, Marianne, La generación de la posmemoria, Carpe Noctem, 2015.
Huyssen, Andreas, En busca del futuro perdido: cultura y memoria en tiempos de globalización, FCE, 2002.
Ricoeur, Paul, La memoria, la historia, el olvido, Fondo Cultura Económica, 2008.
Rousso, Henry, La última catástrofe. La historia, el presente, lo contemporáneo, Editorial Universitaria, 2018.

 

  • Dimarts, 11 de desembre De 19 h a 21 h
  • Dijous, 13 de desembre De 19 h a 21 h
  • Dimarts, 18 de desembre De 19 h a 21 h
  • Dijous, 20 de desembre De 19 h a 21 h

Auditori Annex. Mercat del Born, Plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona, Espanya

Activitat en català.

Reserva prèvia

Cal fer una reserva prèvia trucant al 93 256 68 50 o per correu a reserveselbornccm@eicub.net

25,00 € 4 sessions