Teatre i memòria - El Born CCM

Programació

Teatre i Memòria

Cicle

Teatre i Memòria

El teatre recull, transmet i construeix memòria en cada posada en escena de personatges i textos del passat, tant se val si aquest passat és llunyà o recent.

En aquest cicle oferim la possibilitat que el públic descobreixi les decisions que hi ha en joc quan les persones dedicades a la dramatúrgia i a la direcció decideixen portar a escena uns textos no necessàriament teatrals, i molt especialment quan es tracta d’autores i autors que o bé estan instal·lats en l’imaginari cultural d’un país, i per tant en la memòria, o bé són parcialment coneguts o obertament desconeguts, és a dir, estan instal·lats en l’oblit.

“Teatre i Memòria” és un cicle creat en col·laboració amb el TNC.

Properament:
Ara parlo jo… Aurora. (Quan no et recorda ningú)
Dissabte 21 de maig, a les 18 h

Recupera les sessions anteriors:
Com arribem a La Víctor C.?
Dimarts 26 d’octubre de 2021, a les 19 h

Els homes i els dies
Dimarts 3 de maig, a les 19 h