BornLab. Laboratori ciutadà de memòries

BornLab. Laboratori ciutadà de memòries és el programa d’El Born CCM que impulsa projectes col·laboratius i la cocreació amb els agents del seu entorn.

L’equip d’El Born CCM, amb l’acompanyament de Laberint Cultura i de Transductores, posa en marxa noves estratègies de programació transversal, en una proposta que articula l’educació informal, la reflexió al voltant de les memòries populars, el treball de recerca i acció com espai d’aprenentatge, i metodologies experimentals i artístiques.

Actualment el programa es desenvolupa en tres àrees i formats de treball diferents:

  1. Cultiu i escolta activa al territori, amb més de 40 trobades diverses per generar marcs de treball.
  2. Laboratori de creació i treball en xarxa. Mitjançant aquest procés de diàleg s’han desenvolupat dues accions-prototip i una sèrie de discussions i línies d’experimentació col·laborativa.
  3. Finalment, fruit del cultiu i treball en xarxa, es desplega una sèrie de visites experimentals i processos.

Visites experimentals

Espais d’activació del territori, del context i d’altres sabers i memòries dissidents.

  Mitologia de la República Peninsular de la Barceloneta   BornLab  Rutes histèriques

Processos

Processos de treball i creació que es donen en un espai de temps més llarg, i poden ser comunitaris o educatius.

  • Comunitaris: amb entitats del teixit del barri, i que treballen amb diversitat de llenguatges artístics i experimentals.
  • Educatius: es desenvolupen principalment amb entitats del barri vinculades a la formació i als col·lectius implicats amb escoles i d’altres centres educatius.

 

Wikidones 2020          Retalls i records en moviment